Perfect Home uPVC

Windows and Doors System

Get Adobe Flash player

นโยบาย (POLICY)

         เพอร์เฟค โฮม (Perfect Home) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบประตูหน้าต่างให้มีความเป็นเลิศ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน โดยจำหน่าย ผลิต และติดตั้งระบบประตูหน้าต่าง ที่ใช้ภายในที่พักอาศัยอาคาร และสำนักงาน โดยสินค้าที่จำหน่ายจะต้องผ่านกระบวนการผลิต และคัดสรรวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ คุ้มราคา และมีบริการหลังการขายที่รวดเร็ว โดยใส่ใจ และพิถีพิถันถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อลูกค้า และคู่ค้า   โดยคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้าเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว